مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران - 46 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران - 46 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده تعبير و تفسير داده هاي مغناطيسي منطقه داوران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 صفحه

تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 صفحه تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين تحقیق آماده با موضوع خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين خواص مغناطيسي کاني ها ذرات باردار(مثبت يا منفي)در هنگام حرکت در اطراف خود ميدان مغناطيسي به وجود  مي آورند و ذرات بار دار اتم ها و يون ها داراي سه نوع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها - 8 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها - 8 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها  زاویه خارجی :   زاویه ای که در هر راس از یک چندضلعی محدب ، بین یک ضلع و امتداد ضلع دیگر تشکیل می شود، زاویه ی خارجی آن راس می نامیم .پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها - 11 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها - 11 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها اصول ﺗﻮازي اﻗﻠﯿﺪس   •از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎرج ﯾﮏ ﺧﻂ، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻣﯿﺘﻮان رﺳﻢ ﮐﺮد. •اﮔﺮ ﺧﻄﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﺧﻂ ﻣﻮازي را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ، دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ . •دو ﺧﻂ ﻣﻮازي ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ، ﺑ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن - 7 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن - 7 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن پاورپوینت فصل 3 ریاضی هشتم چند ضلعی ها چهار ضلعی ها و تقارن مرکز تقارن   اگر نتیجه ی دوران ۱۸۰ درجه ای یک شکل حول یک نقطه روی آن منطبق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم - 9 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم - 9 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم این فایل تنها حاوی تصاویر کل صفحات درس است که شامل تصاویر متون نیز می شود. متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم  است؛پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم برای دانلود کل پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم  از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت فصل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه - 17 اسلاید

پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه - 17 اسلاید پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه پاورپوینت فصل 3 ریاضی نهم آشنایی با اثبات در هندسه این فایل حاوی تصاویر کل صفحات درس است و شامل متون نیز می شود. متن فوق تنها سه اسلاید از  است؛ برای دانلود کل  از لینک زیر است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بتا بلوکرها - 17 اسلاید

پاورپوینت بتا بلوکرها - 17 اسلاید پاورپوینت بتا بلوکرها پاورپوینت بتا بلوکرها پاورپوینت بتا بلوکرها پاورپوینت بتا بلوکرها پاورپوینت بتا بلوکرها این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •کاربرد بتابلوکر .1هیپرتانسیون .2آنژین .3MI .4تاکی آریتمی قلبی .5کاردیومیوپاتی .6میگرن .7تیروتوکسیکوز ترمور حملات پانیک گلوکوم زاویه باز   پاورپوینت بتا بلوکرها &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم اول ابتدایی آهن ربای من -10 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی آهن ربای من  -10 اسلاید پاورپوینت علوم اول ابتدایی آهن ربای من پاورپوینت علوم اول ابتدایی آهن ربای من پاورپوینت علوم اول ابتدایی آهن ربای من پاورپوینت علوم اول ابتدایی آهن ربای من   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: آهن ربا از پشت کاغذ، گیره ی کاغذ را جذب می کند . همین آزمایش را با چیزهایی مثل کاغذ، مقوا، صفحه ی چوبی، نایلونی و شیشه انجام دهید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما - 7 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما - 7 اسلاید پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما پاورپوینت علوم اول ابتدایی زمین خانه سنگی ما   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: از سنگ ها استفاده های زیادی می شود: 1- ابزارآلات 2- زیورآلات 3- مجسمه و پیکر تراشیده پاورپوینت علوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنائي با مفاهيم اوليه شي گرائي - 27 اسلاید

پاورپوینت آشنائي با مفاهيم اوليه شي گرائي - 27 اسلاید پاورپوینت آشنائي با مفاهيم اوليه شي گرائي پاورپوینت آشنائي با مفاهيم اوليه شي گرائي پاورپوینت آشنائي با مفاهيم اوليه شي گرائي این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: n فهرست مطالب n شئ n تعريف كلاس  n مكانيزم ارتباط بين اشياء n رابطه بين كلاس ‌ ها n مثال ‌ هايي از اشياء n واحدهاي سازماني : اداره آ موزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آشنایی با H-index و پایگاه های ارائه دهنده آن - 17 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با H-index و پایگاه های ارائه دهنده آن - 17 اسلاید پاورپوینت آشنایی با H-index و پایگاه های ارائه دهنده آن پاورپوینت آشنایی با H-index و پایگاه های ارائه دهنده آن پاورپوینت آشنایی با H-index و پایگاه های ارائه دهنده آن   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: اچ انیدکس از شاخص های علم سنجی است که در سال 2005 میلادی توسط جورج هیرش در دانشگاه کالیفرنیا ابداع شد. این شاخص در واقع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت روش های تحلیل فرایندهفت ابزار کنترل آماري فرآيند - 27 اسلاید

پاورپوینت روش های تحلیل فرایندهفت ابزار کنترل آماري فرآيند - 27 اسلاید پاورپوینت روش های تحلیل فرایندهفت ابزار کنترل آماري فرآيند پاورپوینت روش های تحلیل فرایندهفت ابزار کنترل آماري فرآيند پاورپوینت روش های تحلیل فرایندهفت ابزار کنترل آماري فرآيند پاورپوینت روش های تحلیل فرایندهفت ابزار کنترل آماري فرآيند این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: Ò هفت ابزار کنترل کیفیت .1 نمودار جریان فرآیند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جذب اتمی - 30 اسلاید

پاورپوینت جذب اتمی - 30 اسلاید پاورپوینت جذب اتمی پاورپوینت جذب اتمی پاورپوینت جذب اتمی پاورپوینت جذب اتمی این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: u طیف بینی جذب اتمی شامل مطالعه جذب انرژی تابشی معمولا در نواحی ماوراء بنفش ومرئی  به وسیله اتمهای خنثی درحالت گازی است.انرژی نورانی جذب شده توسط اتمها عمومابه صورت خطوط جذب باریک با طول موجهایی در ناحیه مرئی یا م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت باران اسیدی - 16 اسلاید

پاورپوینت باران اسیدی  - 16 اسلاید پاورپوینت باران اسیدی  پاورپوینت باران اسیدی  پاورپوینت باران اسیدی  پاورپوینت باران اسیدی    این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: کارخانه‌ها، ماشین‌ها، کامیون‌ها، و وسایلی که دارای دودکش هستند، از سوخت فسیلی نظیر زغال و مواد نفتی استفاده می‌کنند. سوخت این دو نوع ماده موادی نظیر اکسید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای تابع و رویه 1 - هفده اسلاید

پاورپوینت زیبای تابع و رویه 1 - هفده اسلاید پاورپوینت زیبای تابع و رویه 1 پاورپوینت زیبای تابع و رویه 1 پاورپوینت زیبای تابع و رویه 1 این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: n مروری بر مطالب n تاکنون یک برنامه به دستورات پاسکال شکسته می شود. q طراحی برنامه دشوار است زیرا کوچکترین واحد دستوری، دستورات پاسکال است. n اگر برنامه را بتوانیم به ساختاری اجرایی با هدف مشخص بشکن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای آناتومي انساني - 181 اسلاید

پاورپوینت زیبای آناتومي انساني - 181 اسلاید پاورپوینت زیبای آناتومي انساني پاورپوینت زیبای آناتومي انساني پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: §ششها §ششها قسمت اعظم قفسه سینه را اشغال کرده اند در سطح میانی هر شش ناف ریه قراردارد که محل عبور یا خروج رگهای خونی ، عروق لنفاوی ، اعصاب و برونش های اصلی است روی شش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای علم بيومتريك - 32 اسلاید

پاورپوینت زیبای علم بيومتريك - 32 اسلاید پاورپوینت زیبای علم بيومتريك پاورپوینت زیبای علم بيومتريك پاورپوینت زیبای علم بيومتريك پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: بیومتریک اشاره دارد به تکنولوژیی برای اندازه گیری و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت شخص و تحلیل آماری داده‌های بیولوژیکی شناسایی اتوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای باران اسیدی - 15 اسلاید

پاورپوینت زیبای باران اسیدی - 15 اسلاید پاورپوینت زیبای باران اسیدی پاورپوینت زیبای باران اسیدی پاورپوینت زیبای باران اسیدی پاورپوینت زیبای باران اسیدی پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: گازها و بخارهایی که از دستگاههای دارای سوخت فیلی وارد هوا می‌شوند، در هوا خیلی ببالا نمی‌روند و در صورت عدم تر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی شش سيگما - 13 اسلاید

پاورپوینت عالی شش سيگما - 13 اسلاید پاورپوینت عالی شش سيگما پاورپوینت عالی شش سيگما پاورپوینت عالی شش سيگما پاورپوینت عالی شش سيگما پاورپوینت عالی شش سيگما پاورپوینت عالی شش سيگما این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •سیگما ( σ )  : •سيگما بيانگر آن است كه يك فرآيند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره اي است برا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید

پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید پاورپوینت عالی تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس - 25 اسلاید   این فایل تایید کیفی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره ) - 60 اسلاید

پاورپوینت عالی بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره ) - 60 اسلاید پاورپوینت عالی بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره ) - 60 اسلاید پاورپوینت عالی بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره ) - 60 اسلاید پاورپوینت عالی بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری ( مطالعه موردی یون نقره ) - 60 اسلاید پاورپوینت عالی بررسی عملکرد رزینهای ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید

پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید پاورپوینت عالی كاربرد محاسبات كوانتومي در حل مسائل بهينه سازي - 25 اسلاید پاورپوینت عالی كاربرد محا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار ویژگی ها روش ها و کاربردها - 18 اسلاید

پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار  ویژگی ها روش ها و کاربردها - 18 اسلاید پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار  ویژگی ها روش ها و کاربردها - 18 اسلاید پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار  ویژگی ها روش ها و کاربردها - 18 اسلاید پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار  ویژگی ها روش ها و کاربردها - 18 اسلاید پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسوب فیزیکی بخار  ویژگی ها روش ها و کاربردها - 18 اسلاید پاورپوینت عالی پوشش دهی توسط رسو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت بيوشيمي عمومي - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت بيوشيمي عمومي - 39 اسلاید         این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: nچربیها حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع می باشند nهرچه مقدار اسیدهای چرب اشباع در چربیها بیشتر باشد چربی به شکل جامد و هرچه مقدار اسیدهای چرب غیراشباع بیشتر باشد چربی به شکل مایع در می آید nکره و چربی حیوانی بیشتر حاوی اسیدچرب اشباع هستند. nاسیدهای چرب غیراشباع در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه - 340 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه  - 340 اسلاید         این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: nسنگ بنای علم فیزیک کمیتهای فیزیکی است که ما برای بیان قوانین فیزیک از آنها استفاده می کنیم .   nتعداد کمیتهای فیزیکی بسیار زیاد است. این کمیتها از هم مستقل نیستند. به عنوان مثال ، سرعت برابر نسبت طول به زمان است. n n  کاری که باید بکنیم این است که از میان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کاربرد علوم تجربی در زندگی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاربرد علوم تجربی در زندگی - 14 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: مقدمه «امروز در مسیر خود حتماً وسایل نقلیه ی گوناگونی را دیده ایم. لاستیک چرخهای این وسایل همگی محصول صنعت شیمیایی است. احتمالاً لباسی را که پوشیده ایم از الیاف مصنوعی مانند نایلون، اُرلُن یا داکرون است. غذایی که می خوریم ممکن است در پوشش پلاستیکی بسته بند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیبوناچی - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیبوناچی - 30 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: دانلود پاورپوینت فیبوناچی - 30 اسلاید دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس نوع ديگري از رشد و تصاعد را نشان مي دهند. بيادآوريد كه در تصاعد حسابي ، جمله بعدي از جمع  يك مقدار ثابت به جمله، كنوني  بدست مي آيد و در تصاعد هندسي، جمله بعدي از ضرب يك م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت قطبش 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت قطبش 50 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: دانلود پاورپوینت قطبش 50 اسلاید Ò چرا راستای ترجیحی قطبش بر راستاهای سیم ها عمود است؟ Ò سیم ها اثر ناچیزی روی یک میدان الکتریکی عمود بر خود دارند. Ò یک میدان الکتریکی موازی سیم ها باعث شارش جریان های قوی در سیم ها می شود، که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انواع آلودگی ها - 75 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع آلودگی ها - 75 اسلاید               این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ۸ ساعته، ۸۵-۹۰ dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد . افزایش فشار، قند و كلسترول خون، اضطراب، ناراحتی عصبی و اختلالات شنوایی در كودكانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 - 308 اسلاید

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 - 308 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. از فنون آماری در مدیریت برای چه مقاصدی استفاده می شود ؟ 1- برای تبدیل داده ها به اطلاعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات 3- برای تعیین اعتبار و پایایی تحقیقات متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت  آمار و احتمالات  - 20 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. •با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي -60 اسلاید

دانلود پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي  -60 اسلاید               این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. در عصر حاضر كسي نمي ‌ تواند منكر این واقعیت باشد كه آمار نقشي لاینفک در زندگي روزمره ما بازي مي ‌ كند. اخبار روزانه رسانه ‌ هاي گروهی با گزارشی از وضع هوا به پایان مي ‌ رسندو در طول اخبار، به جریانهای بازار بورس و سهام اشاره مي ‌ شود و روزنامه &z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کنترل فیزیکوشیمیایی - 86 اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل فیزیکوشیمیایی - 86 اسلاید         این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. •الف: ناخالصی های معمولی (Ordinary  impurities) : مانند بعضی کاتیونها و آنیون ها، آرسینک ، جیوه، رطوبت و غیره. •جستجو و تعیین این ناخالصی ها اصولاً بر روی مواد اولیه انجام گردیده و مرز مجاز هر یک از آنها که معمولاً کمتر از یک در هزار است نیز در منوگراف فارماکوپه ذکر گردیده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اوقات فراغت

دانلود پاورپوینت اوقات فراغت             این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 17 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    موضوع : اوقات فراغت تاریخچه اوقات فراغت عصر حجر و ویژگیهای آن : 1- بوجود آمدن صنعت سنگ تراش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اهداف آموزشي

دانلود پاورپوینت اهداف آموزشي              این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 56 اسلاید  قسمتی از متن .pptx :      Instructional Objectives معلم پيش از آن كه تصميم بگيرد چگونه آموزش دهد بايد تعيين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت اهمیت و اصول اخلاق درپرستاری

دانلود پاورپوینت اهمیت و اصول اخلاق درپرستاری           این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 32 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :      به نام خدا     اهمیت و اصول اخلاق درپرستاری سودابه جولایی دکترای آموزش پرستاری فل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی

دانلود پاورپوینت آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی             این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی بسم الله الرحمن الرحیم دو گروه ایات در باره هدایت گروه اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آب

دانلود پاورپوینت آب             این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35 اسلاید  قسمتی از متن .pptx :    بنام خدا عنوان : آب H 2 O مقدمه آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای بخش عوامل شیمیایی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای بخش عوامل شیمیایی            این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 45 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای بخش عوامل شیمیایی بخش های مختلف آزمایشگاه عوامل شیمیایی بخش تجهیزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت آزمایش فیلترها

دانلود پاورپوینت آزمایش فیلترها           این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 28 اسلاید  قسمتی از متن .ppt :    به نام خدا آزمایش فیلترها فیلترها در این آزمایش فیلترهای بالا گذر، پایین گذر، میان گذر، میان نگذر، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای - 17 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند. وگنر، شباهت زیادی را میان دو حاشیه ی شرقی آمریكای جنوبی و غربی آفریقا یافته بود، و همین شباهت ظاهری می توانست دلیل بر این موضوع باشد كه در گذشته، این دو قاره به هم متصل بوده و بعدها از هم جدا شده اند.                     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):