مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي - 33اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي - 33اسلاید پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي  پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي  پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي  پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي  پاورپوینت دستورالعمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي در تحقيقات علوم پزشکي  • مصاديق تخلفات پژوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) - 27 اسلاید

پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) - 27 اسلاید پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) پاورپوینت طرز قرار گرفتن بیمار در وضعیت های جراحی (پوزیشن های جراحی) اهداف آموزشی) -اهمیت وضعیت دادن مناسب   & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی - 25 اسلاید

پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی  - 25 اسلاید پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی پاورپوینت پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان - 19 اسلاید

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان - 19 اسلاید پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان  پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان  پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان  پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •انجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ماهيچه ها نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظام کشوری مراقبت مرگ مادری - 13 اسلاید

پاورپوینت نظام کشوری مراقبت مرگ مادری - 13 اسلاید پاورپوینت نظام کشوری مراقبت مرگ مادری  پاورپوینت نظام کشوری مراقبت مرگ مادری  پاورپوینت نظام کشوری مراقبت مرگ مادری  پاورپوینت نظام کشوری مراقبت مرگ مادری  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: ™ نظام کشوری مراقبت مرگ مادری:   اهمیت سلامت مادران کاهش مرگ مادران بعنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعه اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ارتقای کیفیت آموزش به بیمار در بخش های اورژانس و سرپایی - 11 اسلاید

پاورپوینت ارتقای کیفیت آموزش به بیمار در  بخش های اورژانس و سرپایی - 11 اسلاید پاورپوینت ارتقای کیفیت آموزش به بیمار در  بخش های اورژانس و سرپایی پاورپوینت ارتقای کیفیت آموزش به بیمار در  بخش های اورژانس و سرپایی پاورپوینت ارتقای کیفیت آموزش به بیمار در  بخش های اورژانس و سرپایی این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •بخش اورژانس به عنوان قلب بیمارستان و یکی از نخستین نقاط تماس بیماران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی - 59 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی - 59 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: Øتاریخچه  بخش اورژانس: Øدوران پس از جنگ يعني 1945 تا 1960 دوره رشد روزافزون نياز به سرويس ‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت انفلونزا - 18 اسلاید

پاورپوینت انفلونزا - 18 اسلاید پاورپوینت انفلونزا پاورپوینت انفلونزا پاورپوینت انفلونزا   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: آنفلوآنزا یا گریپ (Grippe) بیماری واگیردار است که توسط ویروس‌های RNA دار از خانواده Orthomyxoviridae ایجاد می‌شود. این نوع ویروس‌ها در پرندگان و پستانداران اثر می‌گذارند.این بیماری باعث عفونت حاد دستگاه تنفسی می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت پرونده الکترونیک بیمار - 10 اسلاید

پاورپوینت پرونده الکترونیک بیمار - 10 اسلاید پاورپوینت پرونده الکترونیک بیمار  پاورپوینت پرونده الکترونیک بیمار  پاورپوینت پرونده الکترونیک بیمار  l این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: استراتژی های اصلی : l دسترسی الکترونیک به پرونده بیماران در هر مکانی که مورد نیاز باشند. l استفاده از اینترنت و زیر ساخت های فیزیکی فنآوری اطلاعات، جهت ارائه نتایج آزمایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت پزشك خانواده - 30 اسلاید

پاورپوینت پزشك خانواده - 30 اسلاید پاورپوینت پزشك خانواده  پاورپوینت پزشك خانواده  پاورپوینت پزشك خانواده  پاورپوینت پزشك خانواده    این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: شرایط پزشک خانواده Øعقد قرارداد يكساله بدون حق توكيل به غير Øتداوم همكاري با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع منوط به رعايت استاندارد هاي اعلام شده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بیماری های پروستات - 25 اسلاید

پاورپوینت بیماری های پروستات - 25 اسلاید پاورپوینت بیماری های پروستات پاورپوینت بیماری های پروستات پاورپوینت بیماری های پروستات پاورپوینت بیماری های پروستات این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •درمان طبی آنتی بیوتیک ها: درمان از طریق آنتی بیوتیک ها معمولترین درمان پروستاتیت است . قرص تری متوپریم _ سولفامتوکسازول د اروهای بلوک کننده آلفا: این داروها عضلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز - 56 اسلاید

پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز - 56 اسلاید پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز پاورپوینت اپیدمیولوژی ریکتز، استئومالاسی و استئوپروز این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: nاهداف جلسه nریکتز، استئومالاسی و استئوپروز را تعریف کنید. nاپیدمیولوژی ریکتز، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای OSHA - هفده اسلاید

پاورپوینت زیبای OSHA - هفده اسلاید پاورپوینت زیبای OSHA پاورپوینت زیبای OSHA پاورپوینت زیبای OSHA پاورپوینت زیبای OSHA   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: OSHA با هدف کاهش رخدادهای شدید با به کارگیری ابزار و روش های مختلف در سال 1970شکل گرفت.امروزه علیرغم وجود افزایش ساعات کار , نرخ رخدادهای ناشی از محیط کار , کاهش یافته است.کوشش های OSHA برای ایمنی و بهد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای پوكي استخوان - 25 اسلاید

پاورپوینت زیبای پوكي استخوان - 25 اسلاید پاورپوینت زیبای پوكي استخوان پاورپوینت زیبای پوكي استخوان پاورپوینت زیبای پوكي استخوان پاورپوینت زیبای پوكي استخوان این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •پوكي استخوان چيست؟ •بيماريي است كه باعث كاهش تراكم واستحكام استخوان شده و خطر شكستگي را زياد مي كند •بيشترين خطر متوجه لگن وران مهره ها وساعد مي  &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی - 55 اسلاید

پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی - 55 اسلاید پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •جهت انجام بی حسی اپیدورال بیمار در وضعیت نشسته خوابیده به پهلو( Lateral Decubitus )قرار گرفته و پوست ضدعفونی شده و سوزن ( Tuohy17 or 18 Gauage ) •از میان برآمدگی پوستی حاصل از تزریق حس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای بيماري های عروقي مغز - 13 اسلاید

پاورپوینت زیبای بيماري های عروقي مغز - 13 اسلاید پاورپوینت زیبای بيماري های عروقي مغز  پاورپوینت زیبای بيماري های عروقي مغز  پاورپوینت زیبای بيماري های عروقي مغز  این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: بيماري عروقي مغز شامل تمام اختلالات عملكرد دستگاه عصبي مركزي است كه به علت تداخل با خونگيري طبيعي مغز ايجاد مي‌شوند. سرخرگ كاروتيد مغز بيش از هر رگ ديگري در بيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای مصرف بیش از حد ارگانوفسفره - 40 اسلاید

پاورپوینت زیبای مصرف بیش از حد ارگانوفسفره - 40 اسلاید پاورپوینت زیبای مصرف بیش از حد ارگانوفسفره پاورپوینت زیبای مصرف بیش از حد ارگانوفسفره پاورپوینت زیبای مصرف بیش از حد ارگانوفسفره   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: ارگانوفسفات‌ها شايعترين آفت كش (pesticide) مورد استفاده در دنيا هستند. در ايران مصرف آن به قصد خودكشي ديده مي‌شود .علاوه‌بر ارگانوفسفات‌ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای کم خونی - 24 اسلاید

پاورپوینت زیبای   کم خونی - 24 اسلاید پاورپوینت زیبای   کم خونی پاورپوینت زیبای   کم خونی پاورپوینت زیبای   کم خونی این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: Ò کل آهن بدن مردان 3/6 گرم و زنان 2/4 گرم است.    90% آهن بدن در متابولیسم ها وارد و نهایتا به بدن برمی گردد ولی  10% دفع روزانه باید از طریق غذا تامین شود. &Og ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای آناتومی و فیزیولوژی گوش داخلی - 18 اسلاید

پاورپوینت زیبای آناتومی و فیزیولوژی گوش داخلی - 18 اسلاید پاورپوینت زیبای آناتومی و فیزیولوژی گوش داخلی پاورپوینت زیبای آناتومی و فیزیولوژی گوش داخلی پاورپوینت زیبای آناتومی و فیزیولوژی گوش داخلی   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: لابیرنت استخوانی ● .I لابیرنت استخوانی توسط کپسول لابیرنتی تشکیل میشود که بر اثر استخوان سازی ضریعی و داخل غضروفی پدید می آید. در بیماری های سیستم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف - 20 اسلاید

پاورپوینت زیبای روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف - 20 اسلاید پاورپوینت زیبای روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف پاورپوینت زیبای روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف پاورپوینت زیبای روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: تلفیق روش ها امروزه توصیه می شود در افراد دارای BMI بین ٢٥ و ٩/٣٤ ، اندازه دور کمر و شاخص WHR محاسبه گردد و بعد:   مردان و زن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای پيوند اعضاء - 19 اسلاید

پاورپوینت زیبای پيوند اعضاء - 19 اسلاید پاورپوینت زیبای پيوند اعضاء  پاورپوینت زیبای پيوند اعضاء  پاورپوینت زیبای پيوند اعضاء               این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:    جهت واگذاری جهت واگذاری(داعی – انگيزه) :در قلمرو حقوق مدنی عبارت است از هدف غير مستقيمی كه معامله ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی - 22 اسلاید

پاورپوینت زیبای مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی -   22 اسلاید پاورپوینت زیبای مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی پاورپوینت زیبای مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی پاورپوینت زیبای مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: } 1-هیپرتانسیون اورژانس } بروز یا پیشرفت ضایعات ارگانهای هدف در زمینه افزایش شدید فشار خون } این حالت معمولا در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای سرخجه - 33 اسلاید

پاورپوینت زیبای سرخجه - 33 اسلاید پاورپوینت زیبای سرخجه  پاورپوینت زیبای سرخجه  پاورپوینت زیبای سرخجه    این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: سرخجه یک بیماری حادواگیردوران کودکی است که توسط یک کویروس ایجاد میشود.نشانه های بالینی آن چند نشانه ی خفیف معمولی وبثورات مشخص وبزرگ شدن غدد لنفاوی گردنی است واز این نقطه نظربا سایربیماریهایی که راشهای پو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای کانسلیم - 10 اسلاید

پاورپوینت زیبای کانسلیم  - 10 اسلاید پاورپوینت زیبای کانسلیم پاورپوینت زیبای کانسلیم پاورپوینت زیبای کانسلیم   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: سرفصل ها:    ویلیام اونیل و کانسلیم:   اجزای تشکیل دهنده کانسلیم: ( C urrent Earnings) درآمد سه ماهه هر سهم در حال حاضر ( A nnual Earnings) رشد سالانه درآمد : به دنبال رشدهای عظیم باشید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای اوريون - 33 اسلاید

پاورپوینت زیبای اوريون - 33 اسلاید پاورپوینت زیبای اوريون پاورپوینت زیبای اوريون پاورپوینت زیبای اوريون این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: — در موارد تيپيك ، علائم ظرف 10-7 روز بهبود مي يابد. CSF در مننژيت اوريون پلئوسيتوز mm3 WBC / 600-200 با غلبه لنفوسيتي دارد. گلوكز در اكثر افراد نرمال است ولي هيپوگليكوراشي متوسط ( mg/dl 40-20) ممكن است در 20-10% بيماران د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی - 53 اسلاید

پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی - 53 اسلاید پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی  پاورپوینت زیبای روشهای بیهوشی  پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •مقدمه:    صلاحیت دارترین کسی که مشخص میکند بیمار را باید با چه روش برای عمل جراحی آماده کرد پزشک متخصص بیهوشی است .      &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای فشار خون بالا - 20 اسلاید

پاورپوینت زیبای فشار خون بالا - 20 اسلاید پاورپوینت زیبای فشار خون بالا پاورپوینت زیبای فشار خون بالا پاورپوینت زیبای فشار خون بالا پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: فشارخون بالا، سومين عامل مرگ در دنيا است. از هر 8 مرگ در دنيا، يك مرگ مربوط به فشارخون بالا است. در ایران، تقریباً یک نفر از هر پنج نفر به فشار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای بیماری پرفشاری خون - 20 اسلاید

پاورپوینت زیبای بیماری پرفشاری خون - 20 اسلاید پاورپوینت زیبای بیماری پرفشاری خون پاورپوینت زیبای بیماری پرفشاری خون پاورپوینت زیبای بیماری پرفشاری خون پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: فشارخون بالا، سومين عامل مرگ در دنيا است. از هر 8 مرگ در دنيا، يك مرگ مربوط به فشارخون بالا است. در ایران، تقریباً یک نفر از هر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبا لقاح - 57 اسلاید

پاورپوینت زیبا لقاح - 57 اسلاید پاورپوینت زیبا لقاح پاورپوینت زیبا لقاح پاورپوینت زیبا لقاح پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: جابجایی اسپرم ها و اووسیت در دستگاه تولید مثل ماده چگونه انجام می شود؟ مراحل لقاح اووسیت چیست؟ تاثیر پیر شدن گامت ها بر فرآیند لقاح چیست؟ کلیواژ چیست و نتیجه آن چگونه است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی سیستم اسکلتی - 17 اسلاید

پاورپوینت عالی سیستم اسکلتی - 17 اسلاید پاورپوینت عالی سیستم اسکلتی پاورپوینت عالی سیستم اسکلتی پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •یک مجموعه 12 تایی از دنده ها که  قلب ، ریه و طحال رامورد حفاظت قرار می دهد •پنج دنده بالایی بطور مستقیم به استرنوم (استخوان جناغ) متصل می شوند. پاورپوینت عالی سیستم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی اندازه گیری وقوع بیماری ها - 30 اسلاید

پاورپوینت عالی اندازه گیری وقوع بیماری ها - 30 اسلاید پاورپوینت عالی اندازه گیری وقوع بیماری ها پاورپوینت عالی اندازه گیری وقوع بیماری ها پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: ü در عصر حاضر كسي نمي‌تواند منكر این واقعیت باشد كه آمار نقشي لاینفک در زندگي روزمره ما بازي مي‌كند. اخبار روزانه رسانه‌هاي گروهی با گزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبا حاکمیت بالینی - 35 اسلاید

پاورپوینت زیبا حاکمیت بالینی - 35 اسلاید پاورپوینت زیبا حاکمیت بالینی پاورپوینت زیبا حاکمیت بالینی پاورپوینت زیبا حاکمیت بالینی پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پوشش نيازهاي نوين سيستم هاي سلامت (مديريت خطر، پاسخگويي به استفاده کنندگان، خدمات مبتني بر شواهد...) جامعيت پاورپوینت زیبا حاکمیت بالینی&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبا حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات - 26 اسلاید

پاورپوینت زیبا حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات - 26 اسلاید پاورپوینت زیبا حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات پاورپوینت زیبا حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات پاورپوینت زیبا حفاظت نظاميان در شرايط جغرافيايي مختلف در مقابل نیش حشرات پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پيشگيري : تاك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی اوریون - 30 اسلاید

پاورپوینت عالی اوریون  - 30 اسلاید پاورپوینت عالی اوریون پاورپوینت عالی اوریون پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •اتیولوژی: •قبل از واکسیناسیون گسترده اوریون در زمستان وبهار بیشتر دیده می شد. •در50% موارد در بالغین جوان دیده می شود(85%عفونت ها در افراد زیر 15 سال)   •دوره کمون: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای خونريزي - 23 اسلاید

پاورپوینت زیبای خونريزي - 23 اسلاید پاورپوینت زیبای خونريزي پاورپوینت زیبای خونريزي پاورپوینت زیبای خونريزي پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: اگر شدت خونريزي به حدي باشد كه فرصت اعلام به اورژانس ونيروهاي امدادي وجود نداشته باشد و يا در مكاني دور از اين امكانات باشيد، چه كسي جز  شما مي تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت زیبای اصول نمونه گیری - 53 اسلاید پاورپوینت زیبای اصول نمونه گیری پاورپوینت زیبای اصول نمونه گیری پاورپوینت زیبای اصول نمونه گیری پول شما و زندگی شما http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: نتايج آزمايش­ها تحت تاثير متغيرهای گوناگونی است : مراحل قبل از آزمايش preanalytical حین آزمايش analytical  پس از آزمايش poatana ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات - 20 اسلاید

پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات - 20 اسلاید پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات پاورپوینت زیبای هیپر پلازی خوش خیم پروستات http://esfahan2017.sellfile.ir/   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید

پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید پاورپوینت عالی اورژانس های محیطی - 66 اسلاید این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: •مراقبتهای بعدی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید

پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید   این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: پاورپوینت عالی خدمات اورژانس پزشکی - 88 اسلاید پاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید

پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید پاورپوینت عالی پاورپوینت عالی اختلالات دوقطبی بر اساس dsm-v - بیست اسلاید   این فایل تایید کیف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت کنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش MPC - پنجاه و هشت اسلاید

دانلود پاورپوینت کنترل عمق بيهوشي با استفاده از روش MPC - پنجاه و هشت اسلاید         این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: ï مقدمه‏ای بر بیهوشی ï روند انجام بيهوشي ï بررسی مشکلات موجود ï سیستم‏ هوشمند عمق بیهوشی ï مروري بر روشهاي کنترل ï مروري بر روش‏ MPC ï پروتکل انجام آزمايشات ï نتايج شبيه سازي ï نتيجه گيري ï ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت الگوهای داده در بهداشت و درمان - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت الگوهای داده در بهداشت و درمان - 30 اسلاید             این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: هدف: —تعریف الگوهای پایه مشترک جهت تبادل مفاهیم مشترک مورد استفاده در مدلهای اطلاعاتی مراکز —یکی کردن الگوهای داده مورد استفاده در سرویسهای مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی بهداشتی درمانی —کاهش خطاها در تبدیل الگوهای داده هنگام تبادل اطلاعات بین سیست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت تاریخچه شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي - 68 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخچه شوراي سياست گذاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي - 68 اسلاید         این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: §سازمان غذا و دارو §هيأت‌هاي امناء §آموزش مداوم گروه پزشكي §متكلف شدن دولت در سلامت مردم و محدوديت خصوصي‌سازي در نظام سلامت طرح نيروي انساني §مديريت بيمارستان دولتي §توان بخشي در سطح سوم §راهكار ارتقاء بودجه براي ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ساختار دی ان ای - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ساختار دی ان ای - 6 اسلاید           این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: DNAتصور این بود که DNAتاچند دهه بعد از کشف ساختار فقط رمزهایی برای تولید 20نوع آمینو اسید دارد اما نتیجه ی تحقیقات در سال 1986 منجر به کشف بیست ویکمین اسید آمینه شد که در ساختار بعضی پروتئین ها شرکت دارد. مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت برنامه پیشگیری و کنترل آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه(PHC) - بیست و پنج اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه پیشگیری و کنترل آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه(PHC)  - بیست و پنج اسلاید               این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید: دانلود پاورپوینت برنامه پیشگیری و کنترل آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه(PHC)  - بیست و پنج اسلاید §بیش از 334 میلیون نفر از مردم دنیا به بیماری آسم مبتلا هستند که جمعیت قابل توجهی از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. §پی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(2):